Wat is buurtpreventie ?

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd stijgen. Dit betekent, naast ergernis, verontrusting en vaak angst voor bewoners ook veelal grote schade aan persoonlijke eigendommen. Doel van buurtpreventie is dat bewoners, politie en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. Door uw ervaringen en die van anderen te verzamelen en te evalueren worden politie, gemeente en buurtbewoners beter in staat gesteld om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt en daar op in te spelen. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijkse werk rekening mee kan houden. Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen e.d. en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie en de gemeente iets aan te doen. Bij onvoldoende deelname kan buurtpreventie natuurlijk niet van de grond komen. Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar kan wel heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.


Wat is buurtpreventie niet?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.


De doelstelling van buurtpreventie

De doelstelling van het buurtpreventieteam kan kort als volgt worden samengevat: "door actieve opstelling en acties alsmede communicatie met de buurtbewoners een bijdrage leveren om de veiligheid en daarmede de leefbaarheid in de wijk te bevorderen".


Add to Google